😊

swedishboy41
Member of
swedishboy41
Click to Enlarge
CONTACT
Emeets 0
Profile Votes 0
On Site 4 yrs
View Count 54
Lust-O-Meter
         
LoveSex
Site Activity
         
LowHigh

0 Public pics 0 Private pics 0 Media files

Jag trivs bäst i öppna landskap,nära havet vill jag bo, några månader om året, så att själen kan få ro. Jag trivs bäst i öppna landskap, där vindarna får fart. Där lärkorna slår högt i skyn, och sjunger underbart. Där bränner jag mitt brännvin själv, och kryddar med Johannesört, och dricker det med välbehag, till sill och hembakt vört. Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo.Jag trivs bäst i fred och frihet, för både kropp och själ, ingen kommer in i min närhet, som stänger in och stjäl. Jag trivs bäst när dagen bräcker, d'r fälten fylls av ljus, när tuppar gal på avstånd, när det är långt till närmsta hus. Men ändå så pass nära, att en tyst och stilla natt, när man sitter under stjärnorna, kan höra festens skratt. Jag trivs bäst i fred och frihet, för både kropp och själ.Jag trivs bäst när havet svallar, och måsarna ger skri, när stranden fylls med snäckskal, med havsmusik uti. När det klara och det enkla, får råda som det vill, när ja, är ja, och nej, är nej,och tvivlet tiger still. Då binder jag en krans av löv, och lägger den runt närmaste sten, där runor ristats för vår skull, nån gång för länge sen. Jag trivs bäst när havet svallar, och måsarna ger skri.
CityState/Country  My Distance
Jönköping  Sweden  SE   mi./ km.
seeking
Sexuality Other sexual
Prefers
Astrological sign Friendly and humanitarian, Honest and loyal, Original and inventive, Independent and intellectual
Intractable and contrary, Perverse and unpredictable, Unemotional and detached
Age 47
Height 5 ft/11 in - 6 ft (179-183 cm)
Weight 264 lbs, 119 kg, 18.9 stone
Primary interestDiscipline 
PhysiqueOver 200 Musclebear 
Sexually isIrrelevant 
Ethnic origin/raceWhite 
Age match18 to 255 years old
Safe sexNo sex 
KinkyNone 
Is seekingPlay partner - top 
Languages Swedish
Last login More than 30 days ago
Last update 4 yrs
Date joined 4 yrs

Public Gallery

You must be registered and logged-in to view enlargments

Private Gallery

swedishboy41 does not have any Private Gallery photos

Media Gallery

swedishboy41 does not have any media files

Ask swedishboy41 to post a video!

Member Voice

swedishboy41 has not posted any voices

Contact Member

You are not logged in